Wysoki kontrast - czarne tło
PL / EN

Aktualności

O wyzwaniach systemu ochrony zdrowia na VII Europejskim Kongresie Samorządów

Resort zdrowia po raz kolejny wziął udział w Europejskim Kongresie Samorządów. Hasłem przewodnim siódmej edycji kongresu było „Budowanie wspólnoty przyszłości”. W pierwszym dniu wydarzenia zaprezentowaliśmy zdiagnozowane w mapie potrzeb zdrowotnych wyzwania dla systemu ochrony zdrowia. Jednym z najważniejszych wyzwań jest odwrócenie piramidy świadczeń. Wskazaliśmy także na problem starzenia się społeczeństwa oraz potrzebę poprawy dostępności i […]

więcej
„Zdrowa Przyszłość” – nowoczesny i efektywny system ochrony zdrowia

Podpisana przez Prezesa Rady Ministrów „Zdrowa Przyszłość. Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.” została opublikowana. Jest to główny dokument o charakterze strategicznym dla sektora zdrowia. Jego podstawę diagnostyczną stanowią analizy zawarte w mapie potrzeb zdrowotnych. Dokument wskazuje kierunki najważniejszych zmian w sektorze zdrowia, zawiera również odpowiedzi na zagrożenia […]

więcej
Dane dostępne w aplikacjach na platformie BASiW zaktualizowane o 2020 r.

Dane dotyczące systemu ochrony zdrowia – m.in. teleporad czy kadr medycznych za 2020 r. są dostępne w aplikacjach map potrzeb zdrowotnych. Na stronie basiw.mz.gov.pl można znaleźć m.in. informacje o lecznictwie szpitalnym, podstawowej opiece zdrowotnej czy reformie opieki psychiatrycznej z nowymi rozwiązaniami graficznymi i bogatszą treścią. Resort zdrowia wprowadził również zmiany w samych aplikacjach tak, aby […]

więcej
W Menedżerze Zdrowia o korzyściach płynących z opracowania mapy potrzeb zdrowotnych w nowej formule

W najnowszym wydaniu Menedżera Zdrowia nr 11-12/2021, który ukazał się w dniu 14.01.2022 r., opublikowany został artykuł na temat mapy potrzeb zdrowotnych w nowej odsłonie. Omówiono w nim proces tworzenia systemu mapowania potrzeb zdrowotnych oraz kierunki działań niezbędne do podjęcia w celu poprawy funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Jest on dostępny też online na stronie.

więcej
VI Europejski Kongres Samorządów w Mikołajkach z naszym udziałem

Na tegorocznym forum, którego tematem przewodnim było hasło „Europa po pandemii: Jak odbudować lokalną gospodarkę?”, o mapach potrzeb zdrowotnych mówiliśmy dwukrotnie. W pierwszym dniu przeprowadziliśmy panel dyskusyjny „Mapa Potrzeb Zdrowotnych – narzędzie wspierające procesy decyzyjne w ochronie zdrowia w praktyce”. Z przedstawicielami różnych graczy systemu ochrony zdrowia rozmawialiśmy o tym jak zmieniała się mapa na […]

więcej
Mapy potrzeb na IV Kongresie „Ekonomia dla Zdrowia”

Tegoroczna edycja kongresu dotyczyła „Analiz ekonomicznych na rzecz bezpieczeństwa zdrowotnego”. W trakcie II sesji „Profilaktyka zakażeń szpitalnych w kardiologii interwencyjnej” zaprezentowaliśmy: główne cele projektu „Mapy potrzeb zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych”, jego ewolucję oraz zakres i funkcjonalności narzędzi analitycznych udostępnionych na platformie internetowej Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych; nowy kierunek prac w projekcie wykraczający poza […]

więcej
Seria konferencji upowszechniających zakończona

W dniach 21.10.2021-25.11.2021 w miastach wojewódzkich kraju odbyła się seria konferencji, których celem była popularyzacja wiedzy o mapach potrzeb zdrowotnych. Na spotkaniach przedstawiono najnowszą edycję mapy zawierającą obszerną część interaktywnej aplikacji, w której znajdują się dane demograficzne, epidemiologiczne oraz szeroki obszar statystyk, a także prognozy. Drugą część mapy stanowią wnioski i rekomendacje oparte na analizie. […]

więcej
Trwają konferencje upowszechniające mapy potrzeb zdrowotnych

Od 21 października 2021 r. trwają konferencje upowszechniające mapy potrzeb zdrowotnych. W spotkaniach uczestniczą przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, władz województwa, samorządów, uniwersytetów medycznych, świadczeniodawców oraz konsultantów wojewódzkich. Podczas konferencji omawiane są zagadnienia dotyczące: mapy potrzeb zdrowotnych w nowej formule – wybrane rekomendacje, krajowego planu transformacji – najważniejsze działania, wojewódzkiego planu transformacji – prezentacja […]

więcej
O zmianach legislacyjnych związanych z mapą w nowej formule w Dzienniku Gazeta Prawna

W wydaniu nr 169 (5577) z dnia 1 września 2021 r. Dziennika Gazety Prawnej pojawił się artykuł na temat zmian w ochronie zdrowia związanych z nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Poruszono w nim temat mapy potrzeb zdrowotnych w nowej odsłonie, planów transformacji oraz wojewódzkich rad ds. potrzeb zdrowotnych. Jest on dostępny […]

więcej
Mapa potrzeb zdrowotnych w nowej formule opublikowana!

W dniu 30 sierpnia 2021 r. opublikowaliśmy pierwszą mapę potrzeb zdrowotnych, opracowaną zgodnie z nowymi zasadami po nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie mapy potrzeb zdrowotnych. Opublikowany dokument zawiera: analizy demograficzne i epidemiologiczne, analizy stanu i wykorzystania zasobów, w tym personelu […]

więcej
Nowelizacja ustawy o świadczeniach wchodzi w życie

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie przygotowania i operacjonalizacji map potrzeb zdrowotnych weszła w życie w dniu 29 lipca 2021 r. Nowe przepisy zakładają zmianę harmonogramu przygotowywania map, a także dodanie ważnego elementu wdrożeniowego, czyli krajowego i wojewódzkich planów transformacji. Dla ich przygotowania wykorzystywane będą rekomendowane kierunki działań z […]

więcej
Mapy potrzeb zdrowotnych – dane za 2019 rok dostępne na platformie internetowej

Analizy za kolejny rok są już dostępne na platformie internetowej – Bazie Analiz Systemowych i Wdrożeniowych (https://basiw.mz.gov.pl). Podobnie jak w roku 2019, dane zostały opublikowane wyłącznie w aplikacji webowej. Celem prezentacji analiz w takiej formie jest ułatwienie użytkownikom dostępu do danych oraz ich samodzielnego wykorzystania. Dzięki temu jest możliwość  porównywania poszczególnych elementów systemu poprzez zestawianie […]

więcej
Międzynarodowa Konferencja Zdrowia Publicznego z naszym udziałem

Tegorocznym hasłem i tematem przewodnim wydarzenia było „Wprowadzanie innowacji w dziedzinie zdrowia i opieki zdrowotnej podczas rewolucji przemysłowej 4.0”. Pracownicy Ministerstwa Zdrowia przedstawili dwie prezentacje: o roli map potrzeb zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia, jako innowacyjnego narzędzia w kontekście ich zastosowania do kreowania polityki zdrowotnej w oparciu o dane, o przyczynach przedłużonej hospitalizacji po cholecystektomii. […]

więcej
Jedno z najważniejszych wydarzeń zdrowia publicznego na świecie z udziałem polskich map potrzeb zdrowotnych

Podczas tegorocznej edycji Światowego Kongresu Zdrowia Publicznego pojawił się również polski akcent. Ministerstwo Zdrowia, w ramach dwóch krótkich prezentacji, przedstawiło mapy potrzeb zdrowotnych oraz przykładowe wyniki z analiz. Pokazaliśmy dwa abstrakty: jeden opisujący ideę mapowania (link do abstraktu), drugi – wyniki w zakresie zakażeń wewnątrzszpitalnych (link do abstraktu). Światowy Kongresu Zdrowia Publicznego to kolejne wydarzenie […]

więcej
Wywiad z kierownikiem projektu w Rynku Zdrowia

W wydaniu internetowym Rynku Zdrowia pojawiła się rozmowa z Jakubem Adamskim, dyrektorem Departamentu Analiz i Strategii MZ oraz kierownikiem projektu. Opowiada w niej o opublikowanych ostatnio aplikacjach do map potrzeb zdrowotnych, ich funkcjonalnościach i użyteczności dla korzystających. Wspomina także o samych mapach, których najnowsza, mocno odmienna od wcześniejszych edycja, z wnioskami i rekomendacjami oraz szerszym […]

więcej
Kolejne dane o systemie ochrony zdrowia dostępne online

Informacje dotyczące demografii, epidemiologii, prognoz epidemiologicznych oraz czynników ryzyka i profilaktyki są już dostępne na platformie BASiW. MZ opublikował kolejne interaktywne aplikacje do map potrzeb zdrowotnych, które pozwolą użytkownikom na sprawniejsze poruszanie się po statystykach. Aplikacje zostały przygotowane z wykorzystaniem najbardziej aktualnych dostępnych danych. Zawierają analizy z badania Global Burden of Disease, z wynikami udostępnionymi po […]

więcej
O nowej mapie i jej roli w systemie w Kurierze Medycznym

W numerze 04/2020 Kuriera Medycznego pojawił się artykuł o aktualnych działaniach, ostatnich produktach i planach na najbliższe miesiące związanych z przygotowywaniem nowej edycji mapy potrzeb zdrowotnych. Przeczytaj pełen tekst na stronie czasopisma.  

więcej
Zaawansowane narzędzia do analizy potrzeb zdrowotnych dostępne online

Informacje dotyczące m.in. podstawowej opieki zdrowotnej, leczenia szpitalnego czy dostępnych programów lekowych można znaleźć na platformie internetowej Ministerstwa Zdrowia – w Bazie Analiz Systemowych i Wdrożeniowych. MZ opublikowało właśnie interaktywne aplikacje do map potrzeb zdrowotnych, które pozwolą użytkownikom na sprawniejsze poruszanie się po analizach. – Do tej pory mapy potrzeb zdrowotnych były „opasłymi” księgami, których […]

więcej
Udar: wywiad z ekspertem projektu w Rynku Zdrowia

W numerze 3/2020 Rynku Zdrowia pojawiła się rozmowa z Bartoszem Karaszewskim, kierownikiem Katedry Neurologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, głównym ekspertem zespołu ds. udaru w Departamencie Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia. Opowiada w niej o ważnych rezultatach analiz, ciekawych wnioskach i najważniejszych rekomendacjach. Przeczytaj więcej o efektach prac zespołu Ministerstwa w wywiadzie z Bartoszem Karaszewskim na stronie […]

więcej
Cukrzyca: wywiad z ekspertem projektu w Pulsie Medycyny

W kwietniowym numerze Pulsu Medycyny pojawiła się rozmowa z Edwardem Frankiem, kierownikiem Kliniki Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, głównym ekspertem zespołu Departamentu Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia zajmującego się analizą problemu zdrowotnego – cukrzycy. Opowiada w niej o ważnych rezultatach analiz, ciekawych wnioskach i najważniejszych rekomendacjach. Przeczytaj więcej o […]

więcej
Upowszechnianie map w regionach

Spotkaniem 3 marca 2020 r. w Olsztynie Ministerstwo Zdrowia rozpoczęło cykl konferencji wojewódzkich, których celem jest popularyzacja wiedzy o mapach potrzeb zdrowotnych. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele urzędu wojewódzkiego i marszałkowskiego, warmińsko-mazurskiego oddziału NFZ oraz największych świadczeniodawców w regionie, jak również wojewódzcy konsultanci w ochronie zdrowia oraz reprezentanci środowisk medycznych i akademickich. Podczas spotkania omawiano […]

więcej
Schizofrenia: wywiad z ekspertem projektu w Menedżerze Zdrowia

W numerze 1-2/2020 Menedżera Zdrowia pojawiła się rozmowa z Markiem Balickim, pełnomocnikiem Ministra Zdrowia ds. reformy psychiatrii, głównym ekspertem zespołu Departamentu Analiz i Strategii zajmującego się analizą problemu zdrowotnego – schizofrenii. Opowiada w niej o ważnych rezultatach analiz, ciekawych wnioskach i najważniejszych rekomendacjach. Przeczytaj więcej o efektach prac zespołu Ministerstwa w wywiadzie z Markiem Balickim […]

więcej
Dzielimy się doświadczeniami przy mapowaniu potrzeb zdrowotnych

Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia wzięli udział w spotkaniu roboczym trzech krajów – Bułgarii, Słowenii i Chorwacji, zorganizowanym w Sofii w lutym br. Wizyta odbyła się na zaproszenie Komisji Europejskiej oraz ministerstw właściwych do spraw zdrowia tych państw. Tematem rozmów były nasze doświadczenia zebrane w procesie  tworzenia i wdrażania map potrzeb zdrowotnych.  Bułgaria, Słowenia i Chorwacja planują […]

więcej
Nowe analizy dla problemów zdrowotnych już dostępne na platformie BASiW

Departament Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia publikuje opracowania w zakresie  pięciu problemów zdrowotnych W ubiegłym roku zespół analityczny Ministerstwa Zdrowia rozpoczął prace nad oceną pięciu problemów zdrowotnych. Do tej grupy zaliczono cukrzycę, niewydolność serca, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, schizofrenię oraz udar. Do ich wyboru posłużyła metodologia Global Burden of Disease, uwzględniająca utracone lata życia w […]

więcej
Dzielimy się wiedzą – Why R 2019

Przedstawiciele zespołu analityków, pracowników Ministerstwa Zdrowia, związanych z projektem Mapy potrzeb zdrowotnych, wzięli udział w tegorocznej edycji konferencji WhyR?, która odbywała się od 26 do 29 września na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W sesji zatytułowanej R at the Ministry podzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie programowania w języku R, będącego podstawowym narzędziem pracy w […]

więcej
O mapach na Forum Ekonomicznym w Krynicy

Temat obecnej i przyszłej roli map potrzeb zdrowotnych był jednym z istotnych zagadnień omawianych podczas panelu Wyzwania chorób cywilizacyjnych – onkologia i kardiologia, który odbył się 5 września br. się w ramach Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele środowiska lekarskiego oraz kierownictwa Ministerstwa Zdrowia  Jak zaznaczyła Józefa Szczurek-Żelazko, sekretarz stanu w […]

więcej
Najnowsze dane za 2017 rok dostępne na platformie internetowej

Analizy opracowywane w ramach projektu Mapy potrzeb zdrowotnych są już dostępne na platformie internetowej – Bazie Analiz Systemowych i Wdrożeniowych (basiw.mz.gov.pl). Została ona zrealizowana w formie aplikacji webowej, a dostęp do niej odbywa się przez przeglądarkę internetową i nie wymaga logowania. Dane zawarte na platformie są tożsame pod względem merytorycznym z publikowanymi dotychczas w dokumentach […]

więcej
Mapy potrzeb zdrowotnych – nowe otwarcie

7 marca, podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach, odbyła się sesja poświęcona mapom potrzeb zdrowotnych. Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Roman Topór-Mądry przedstawił rolę DALY w szacowaniu potrzeb zdrowotnych. Perspektywę płatnika publicznego i głównego użytkownika map zaprezentował Dyrektor Departament Analiz i Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia Dariusz Dziełak. Perspektywa regionalna wykorzystania map była tematem dyskusji Damiana Marciniaka, Dyrektora Wydziału […]

więcej
Mapy potrzeb zdrowotnych zaktualizowane o dane za 2016 rok. Już wkrótce dostępne także na platformie cyfrowej

Ministerstwo Zdrowia opracowało kolejną aktualizację map potrzeb zdrowotnych. Dokumenty opublikowane w grudniu 2018 roku na stronie internetowej ww.mpz.mz.gov.pl opierają się na danych za rok 2016 r. i zostały przygotowane dla każdego województwa w zakresie 30 grup chorób. Jednocześnie opublikowano nową edycję map z zakresu onkologii i kardiologii. Nowe dokumenty stanowią kontynuację map potrzeb zdrowotnych opublikowanych: […]

więcej
O mapach potrzeb zdrowotnych podczas Europejskiego Forum Zdrowia w Gastein

Ministerstwo Zdrowia zostało zaproszone do udziału w Europejskim Forum Zdrowia (European Health Forum) w Gastein, w Austrii (3-5 października br.), gdzie zaprezentowało założenia projektu Mapy potrzeb zdrowotnych, a także przykładowe, opublikowane do tej pory mapy oraz możliwości ich praktycznego zastosowania. European Health Forum to jedno z ważniejszych wydarzeń z obszaru polityki zdrowotnej w Europie, miejsce […]

więcej